Ανακαίνιση μπάνιου

Ανακαίνιση μπάνιου

Κατασκευή και ανακατασκευή μπάνιου, ανακατασκευή αποχετευτικού συστήματος εξολοκλήρου (σωληνώσεις, σιφόνια κλπ.), αλλαγή λεκάνης – νιπτήρα, δημιουργία χτιστής ντουζιέρας

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>